Ett skritt foran- bruk av tegn som støtte til kommunikasjon og språkutvikling

Ett skritt foran består av flere kurstrinn; trinn 1 til 4.
Målet med kursrekka er å skape et utviklende tegn - grafisk kommunikasjonsmiljø rundt barn som trenger alternativ og supplerende kommunikasjon.      På "Ett skritt foran 1" har vi fokus på barnet som befinner seg på førspråklig nivå. Det vil bli tre kursdager: Tirsdagene 28.februar,  28. mars og 25 april i tiden kl. 9:30-15:00. Barnet som skal lære tegn vil være i fokus. Foresatte/pårørende og de nærmste fagpersoner rundt barnet vil dermed bli prioritert.

Målgruppe: Foresatte, pårørende og fagpersoner rundt barn som har behov for støtte i utvikling av språk og kommunikasjon.

Tid: 28.02., 28.03 og 25.04. 2017

Sted: Statped sørøst, Bredtvetveien 4, 0950 Oslo

Informasjon om påmelding og program finner du her