Språktrening som frihetskamp- på vei mot et selvstendig liv og inkludering

Velkommen til den årlige nordiske konferansen for Karlstadmodellen. Denne gangen avholdes den i Norge, nærmere bestemt Trondheim 7. og 8. mars 2017. Konferansen er en anledning for foreldre, pedagoger, annet personale og andre i barnets nettverk til å komme sammen og lære og reflektere om barnets språkutvikling og betydning av språk gjennom forelesninger og praksishistorier.

Tema er: Språktrening som frihetskamp – på vei mot et selvstendig liv og inkludering
Sted: Dronning Mauds Minne Høyskole, Thrond Nergaards veg 7, Trondheim
Påmeldingsfrist: 10. februar 2017

Informasjon om påmelding finner du her

Her kan du lese mer om IAKM som arrangerer konferansen