Utfordringer i VTA og arbeidssentra

Kurset er et innføringskurs for personell som arbeider ved arbeidssentra og med tiltaket Varig tilrettelagt arbeid med personer med utviklingshemning. Kurset skal gi en grunnleggende forståelse av aldringsprosessen, aldersrelaterte sykdommer og gjøre personalet i stand til å kjenne igjen aldringstegn og sette i gang tiltak ut fra dette.

Innholdet gir en kort innføring og grunnleggende kunnskap om utviklingshemning og aldringsprosessen og fysiske og psykiske endringer som kan oppstå ved aldring. Også temaer som overgangen fra yrkesliv til pensjonist, livshistorien og samhandling blir berørt. Et nytt kartleggingsskjema til bruk i overgangen vil bli presentert.

 Kurset er lagt opp med forelesninger og erfaringsutvekslinger. Hver deltaker mottar et kompendium som inneholder kopier av plansjer. Kurset har bokutstilling med mulighet for å bestille og kjøpe litteratur.

Tid: 2.mars 2017

Sted: Thon Hotel Kristiansand

Infromasjon om påmelding og program finner du her