Helsesjekk ved utviklingshemming

Regelmessige helsekontroller er et viktig helseforebyggende tiltak for personer med utviklingshemning. Det vil gi en bedre helseoppfølging av hver enkelt, og en mulighet til å fange opp tegn på [...]

Åpne artikkel

Utviklingshemming og aldring: forskning

Fagområdet Utviklingshemning og aldring ved Kompetansetjeneste for aldring og helse har som strategi å utvikle kunnskap som kan øke kompetansen om eldre mennesker med utviklingshemming. Kunnskap om [...]

Åpne artikkel

Avhør av personer med utviklingshemming- et felt som krever spesialkompetanse

Tilrettelagte avhør av sårbare personer Det er Straffeprosesslovens § 239 som regulerer ordningen om tilrettelagt avhør. Bestemmelsen gjelder når det skal tas avhør av barn under 16 år og avhør av [...]

Åpne artikkel

Koordinert og sammenhengende tjenestetilbud

Kommunene ble fra 2001 pliktige til å opprette en koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Koordinerende enhet i kommunen skal blant annet oppnevne koordinatorer og utarbeide rutiner [...]

Åpne artikkel

Psykiske vansker: Medikamentering

Samhandling og lagarbeid rundt hovedpersonen. Rundt en person med utviklingshemming er det mange som inngår i et interessefellesskap og utgjør det som  kan kalles som en aktørkjede. I en [...]

Åpne artikkel