Psykisk helse

De generelle behovene for å kunne ha en god psykisk helse gjelder for alle mennesker. For å kunne oppleve en god psykisk helse er det mange faktorer som spiller inn. En grunnleggende trygghet på seg [...]

Åpne artikkel

Psykisk helse: Forskning

 Forekomst av psykiske lidelser: NAKUs rapporter om Utviklingshemming og helseoppfølging og Utviklingshemming og psykisk helsetjenester (NAKU, 2007 og NAKU, 2008) oppsummer nasjonal og [...]

Åpne artikkel

Psykisk helse: Lovverk og statlige føringer

Bruker og pasientrettighetsloven: Retten til nødvendig helse- og omsorgstjenester kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, psykisk helsevern, er regulert i Bruker og pasientrettighetsloven [...]

Åpne artikkel

Psykisk helse: Eksempler

 Kvam kommune organiseres tjenstetilbudet for personer med utviklingshemming og psykiske lidelser innenfor den ordinære psykisk helsetjenesten i kommunen.  − I lov om helse og [...]

Åpne artikkel

Kartleggingsskjema for helse og omsorg

Karleggingsbanken inneholder verktøy som skal bidra til å sikre kvaliteten av informasjon i en kartlegging på et bestemt område hos en person. Kartleggingen kan omfatte personen selv, tjenestene [...]

Åpne artikkel
Du ser på "Psykisk helse innhold". Trykk her for å se alle kategorier.