Legemidler: Forskning

Revis og Nøttestad (2006) fant i en undersøkelse om makt og tvang at det ikke var samsvar mellom psykisk lidelse og medisinering. Undersøkelsen viste at medisinering av personer med [...]

Åpne artikkel

Legemidler: Lovverk og statlige føringer

Forskrift om legemiddelhåndtering, legemiddelforskriften og Forskrift om endring i forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp er sentrale lover. [...]

Åpne artikkel

Legemiddelhåndtering: E-læring

Fagforbundet tilbyr et gratis nettkurs i legemiddelbehandlig med påloggingsfunksjon.  Kurset er beregnet på hjelpepleiere, omsorgsarbeidere eller helsefagarbeidere. Nettkurset er basert på [...]

Åpne artikkel

Knusing/deling av legemidler

Må tabletten eller kapselen svelges hel?  Depot- og enterotabletter skal ikke knuses. Alle tabletter som har delestrek, kan deles på delestreken. Undersøk om det finnes opplysninger om knusing [...]

Åpne artikkel

Legemidler: Helsebiblioteket.no

Mange av kunnskapsressursene på Helsebiblioteket.no er tilgjengelige for alle uten at man må logge seg inn. Noen av ressursene kan du bare få tilgang til gjennom innlogging. Under fanen Legemidler [...]

Åpne artikkel