Holdninger og verdierSamtykkekompetanseTillitskapende tiltakGrenseoppgang mellom 4A og 9 Lukk
Etikk - selvbestemmelseHoldninger og verdier


Etikk med vekt på selvbestemmelsesretten -
Professor Karl Elling Ellingsen

Ressurser