Kunnskapsbanken

Litteratur og stortingsmeldinger - kultur og fritid

På denne siden viser vi til sentral litteratur og stortingsmeldinger som omtaler kultur og fritid.
Albright, Ann Cooper (1997) Choreographing Difference. The Body and Identity in Contemporary Dance. Hanover NH: Wesleyan University Press

Aune, Karin og Saur, Ellen (2007) Dialogiske perspektiv. Når vi er forskjellige. Oslo: Universitetsforlaget

Benjamin, Adam (2002) Making an Entrance. Theory and Practice for Disabled and Non-Disabled Dancers. London: Routledge

Bjørkvold, Jon-Roar  (2. utg. 2007)  Det musiske menneske. Oslo, Freidig forlag
ISBN 978-82-996589-5-9

Bjørkvold, Jon-Roar (1998) Skilpaddens sang. Oslo, Freidig Forlag.  

Crutchfield, Susan og Epstein, Marcy (ed.) (2000) Points of Contact. Disability, Art and Culture. The University of Michigan Press 

Darke, Paul Anthony (2003) "Now I Know Why Disability Art Is Drowning in the River Lethe (with thanks to Pierre Bourdieu)" I: Riddell, Sheila og Watson, Nick Disability, Culture and Identity (ed.) Riddell, S. og Watson N. Harlow, England: Pearson Prentice Hall

Gürgens, Rikke (2004) "En usedvanlig estetikk", en studie av betydningen av egenproduserte teatererfaringer for det usedvanlige mennesket Doktoravhandling Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, Institutt for kunst- og medievitenskap.

Hansen, Hans Christian (2002) De glemte. Nye perspektiver på udviklingshæmning og socialt netværk Assens: Forlaget Udvikling

Hjelmbrekke, H., Lundh, L. og Skogdal, S. (red.) (2014). Inkluderende praksis. Gode erfaringer fra barnehage, skole og fritid. Oslo: Universitetsforlaget

Kollstad, Marit (2008). "Klare seg selv? Faglige utfordringer i arbeid med unge funksjonshemmede". Oslo, Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-32981-2

Lorentzen, Per (2003) Fra tilskuer til deltaker. Samhandling og kommunikasjon med voksne utviklingshemmede. Oslo: Universitetsforlaget

Minde, Åse (2000) Kunsten som sjelens arkitekt. Oslo, Gyldendal Akademisk ISBN 978-82-417-1077-3

Mathisen, Rune (2006) Aktivitetsfagets relevans Bodø: Høgskolen i Bodø HBO-rapport 18/2006

Myskja, Audun (2007) Kultur former framtida: hvordan og hvorfor kultur virker/ med bidrag fra blant annet Audun Myskja et.al. Oslo: Andrimne

Myskja, Audun (2003): Den musiske medisin: lyd og musikk som terapi, 2. utgave, Oslo: Cappelen.

Nordisk Forum for Socialpædagoger (2001) Socialpædagogik og sosialpædagogisk praksis i Norden Socialpædagogernes Landsforbund

O'Toole, John og Donelan, Kate (1996) Drama, Culture and EmpowermentBrisbane: IDEA Publications

Rohd, Michael (1998) Theatre for community, conflict and dialogue. The hope is vital training manual Portsmouth, NH: Heinemann

Sauer, Lennart (2004) Teater och utvecklingsstörning. En studie av Ållateatern. Doktorgradsavhandling. Umeå: Umeå Universitet. Institutionen för socialt arbete.

Saur, Ellen (2008) Kulturarena med mulighet for dialog? Grotta- En fritidsklubb for mennesker med utviklingshemming. "Målet e vel at vi ska ha det arti, trur æ". Doktoravhandling ved NTNU 2008:14

Säfvenbom, Reidar (2005) Fritid og aktiviteter i moderne oppvekst. Oslo: Universitetsforlaget

Soldal, K.A. (2003) Støttekontakter, sovepute eller ressurser i velferdssamfunnet Oslo: Fagbokforlaget

Soldal, Kristin Andresen og Soldal, Oddvar (1991) Bli støttekontakt for Norsk Fjernundervisning.

Tøssebro, Jan (1996) En bedre hverdag. Oslo: Kommuneforlaget

Ødegaard, Anette Juell (2003) KUNST - og uttrykksterapi. Fra kaos til form .Oslo, Universitetsforlaget

Baklien, B. og Carlsson, Y. (2000) Helse og kultur: prosessevaluering av en nasjonal satsing på kultur som helsefremmende virkemiddel., Oslo, Norsk institutt for by- og regionforskning

ISBN 978-82-7071-228-1

 

Stortingsmeldinger

Kulturdepartementet: St. meld. nr. 10 (2011-2012) Kultur, inkludering og deltaking

Kultur- og kirkedepartementet: St.meld. nr. 39 (2006.2007) Frivillighet for alle

Helse- og omsorgsdepartementet: St.meld. nr. 16 (2002-2003): Resept for et sunnere Norge

Kultur- og kirkedepartementet: St.meld. nr. 48 (2002-2003): Kulturpolitikk fram mot 2014

Sosial- og helsedepartementet (1998-1999) St. melding nr. 21 Ansvar og meistring

Sosialdepartementet (2002-2003) St. melding nr. 40 Nedbygging av funksjonshemmende barrierer. Strategier, mål og tiltak i politikken for personer med nedsatt funksjonsevne.

Sosial- og helsedepartementet (2001) NOU nr. 22 "Fra bruker til borger. En strategi for nedbygging av funksjonshemmende barrierer"

Magasinet Utvikling

Magasinet Utvikling
Bladet UTVIKLING utgis fire ganger årlig og du kan få bladet tilsendt gratis ved å kontakte naku@hist.no.
Vis alt om Utvikling

Nyhetsbrev NAKU