Kunnskapsbanken

Fagutvikling: Nettstedet utviklingssenter.no

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er en viktig nasjonal satsing for pleie- og omsorgstjenestene. Visjonen er ”Utvikling gjennom kunnskap” 
Bilde av strategidokument for landets utviklingssenterHelsedirektoratet styrker med denne satsingen det lokale arbeidet med kunnskap og kvalitet som pågår innenfor pleie- og omsorgstjenestene. Satsingen er forankret i St.meld. nr. 25 ”Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer” og er et tiltak i delplanen ”Kompetanseløftet 2015”.  Hvert fylke har fått to utviklingssentra; ett for sykehjem og ett for hjemmetjenester. Disse skal være pådrivere for kunnskap og kvalitet i eget fylke.
 
I mai 2011 ble nettstedet utviklingssenter.no lansert. Hensikten er å inspirere til faglig utvikling og deling av kunnskap i pleie- og omsorgstjenestene. Det skal gi brukerne bedre kvalitet på tjenestene. 
 
Les mer om satsingen på Helse- og omsorgsdepartementets sider.


Magasinet Utvikling

Magasinet Utvikling
Bladet UTVIKLING utgis fire ganger årlig og du kan få bladet tilsendt gratis ved å kontakte naku@hist.no.
Vis alt om Utvikling

Nyhetsbrev NAKU