Kunnskapsbanken

Aktivitetsområder: Teater

Teater kan ha mange ulike funksjoner. Det å spille teater er i seg selv en verdi, men gjennom valg av repertoar kan teateret også bli en stemme for personer med utviklingshemming hvor man kan si noe om sin egen situasjon og sette politiske spørsmål på dagsordenen.
På teaterfronten har dissimilisbevegelsen vært et viktig referansepunkt. Etter hvert har det også blitt dannet mange andre teatertilbud. Teatergruppa SPOR fra Åndalsnes har eksistert siden 1997 og er en del av Vangstun Dagsenter. I Sundsvall, Sverige har Ållateatern drevet teater på fulltid i flere år og setter opp profesjonelle forestillinger. Deres kanskje største suksess har vært forestillingen Carmen. I Hudiksvall finner vi GladaHuddik-teatern som blant annet har hatt satt opp stor forestilling om Elvis Presley i Stockholm. Peder Morsets Folkehøgskole i Selbu har elever som både er og ikke er utviklingshemmet. Her settes det opp en teaterforestilling hvert år som gir elevene mulighet for å lære hva som må til for å produsere teater.


Andre nyttige linker:

Forskere, vernepleierstudenter og personer med utviklingshemming deltok på den 9 Folkehelsekonferansen. Link til HINT sin omtale av konferansen.

Fyrfestvalen er en kulturfestival for utviklingshemmede som danser, spiller musikk, driver teater eller andre kulturelle aktiviteter.

Interact Center i Minneapolis ble opprettet i 1992. De driver blant annet et profesjonelt teater som inkluderer personer med ulike funksjonsnedsettelser.

Integretto er en amatørteatergruppe med tilholdssted i Trondheim. De har også en søsterorganisasjon som heter Teater Pimpernell som primært er for ungdom fra 12-18 år.

Theatre du Plantin som er en belgisk organisasjon. Nettsiden er på fransk.

Teater nonSTOP er et profesjonelt teater i Namsos hvor de fleste aktørene er personer med utviklingshemming. Se egen artikkel om Teater nonSTOP.

Ineland, Jens (2007) Mellan konst och terapi. Om teater för personer med utvecklingsstörning. Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet. Dr.avhandling. Mer informasjon om avhandlingen finnes på nettsidene til Umeå Universitet.

Rikke Görgens Gjærum (2004) "En usedvanlig estetikk" - en studie av betydningen av egenprodusert teatererfaring for det usedvanlige mennesket. Mer informasjon om Gjærum sitt arbeide finner du blant annet på hjemmesiden til Høgskolen i Harstad

Magasinet Utvikling

Magasinet Utvikling
Bladet UTVIKLING utgis fire ganger årlig og du kan få bladet tilsendt gratis ved å kontakte naku@hist.no.
Vis alt om Utvikling

Nyhetsbrev NAKU