Kunnskapsbanken

Kommunikasjon: Snakk med, ikke om!

Hvordan kan vi bli bedre i våre møter med mennesker som har forståelses- og kommunikasjonsvansker?

 
Vær tydelig og inkluderende, råder psykologspesialist Anne Gro Innstrand.Innstrand har 20 års erfaring som psykolog i arbeid med mennesker med utviklingshemming og psykiske lidelser. Hun hevder helsetjenesten har en formidabel jobb å gjøre med å forebygge og behandle psykiske lidelser hos utviklingshemmede. Utviklingshemmede går lenge med ubehandlet psykisk sykdom og blir sjelden lagt inn planlagt for behandling. Og om de legges inn, blir de gjerne skrevet ut for tidlig. Min erfaring er at behandlere vegrer seg for å påta seg ansvaret for denne pasientgruppen, sier Innstrand.

Artikkelen er publisert av Helsedirektoratet 24.01.2012 og kan leses på helsedirektoratet.no 

Magasinet Utvikling

Magasinet Utvikling
Bladet UTVIKLING utgis fire ganger årlig og du kan få bladet tilsendt gratis ved å kontakte naku@hist.no.
Vis alt om Utvikling

Nyhetsbrev NAKU