Andre Paulsberg

Stilling: 
Rådgiver
E-post: 
andre.paulsberg@ntnu.no

Jeg er vernepleier og har master i Psykososialt Arbeid fra Høgskolen i Østfold. Jeg begynte å jobbe i kommunale tjenester for personer med utviklingshemming i 2000. Har de siste årene hatt ansvaret for ulike fagutviklingsprosjekter.

Jeg begynte i en 40 % stilling i NAKU i mai 2020. Her har jeg ansvaret for området Pårørende i Kunnskapsbanken og skal jobbe med videreutvikling av Min Side.