Anne Marit Bygdnes

Anne Marit Bygdnes

Stilling
Rådgiver

Min arbeidserfaring er fra Kommunale helse- og omsorgstjenester, fra Habiliteringstjenesten, fra Vernepleierutdanning og Statsforvalteren, hvor vedtak om bruk av makt og tvang er en av hovedoppgavene. Mine fagutviklingsområder har vært innenfor temaene psykofarmaka, toalett-trening, søvn, ernæring og screening av demens. Alle prosjektene har vært knyttet til personer med utviklingshemming. 

Jeg har en mindre stillingsprosent i NAKU med arbeidsoppgaver knyttet til psykisk helse-området i kunnskapsbanken.