Berit Gulbrandsen

Stilling: 
Virksomhetsleder for bo- aktivitet- og miljøtjeneste, Frøya kommune

Vara: Gyri Krogh, Virksomhetsleder i tjenestene for funksjonshemmede, Hammerfest kommune