Karl Elling Ellingsen

Stilling: 
Professor/leder
E-post: 
karl.e.ellingsen@ntnu.no
Telefon: 
73559386

Jeg er utdannet vernepleier, har doktorgrad innen Helsevitenskap og sosial omsorg, og er professor i funksjonshemming og deltakelse. Jeg har en bred arbeidserfaring med ulike stillinger innen helse- og omsorgssektoren og utdanningssektoren. Som leder av NAKU er oppgavene mange, med hovedvekt på å lede arbeidet med å formidle kunnskap som bidrar til å styrke arbeidet i tjenestene til utviklingshemmede. Målet er å formidle det fremste av nasjonal og internasjonal kunnskap, fra forskning og fagutvikling, og finne formidlingsformer og kanaler som når flest mulige på best mulig måte. Jeg driver forskning og formidling innen emner som selvbestemmelse, arbeidsdeltakelse, tjenesteinnovasjon, lovregulering av tvang og refleksiv praksis, helse, miljøterapi og emosjonsregulering.