Laila Hoff Johansen

Stilling: 
Rådgiver
E-post: 
laila.h.johansen@ntnu.no
Telefon: 
73559245/41466110

Jeg er utdannet sosionom og har en master i pedagogikk, studieretning rådgivning fra NTNU. Etter endt utdanning som sosionom jobbet jeg fra 2002 til 2011 i barnevernet som miljøterapeut ved en barne- og ungdomsinstitusjon i Trondheim. Foruten miljøterapeutisk arbeid hadde jeg veiledningsansvar og ansvar for tilsynssaker. Jeg har også jobbet ved HiST avd. for helse og sosialfag, med videre- og etterutdanninger som arbeidsområde.
Mine arbeidsoppgaver i NAKU er blant annet publisering på nett, magasinet Utvikling og andre faglige oppgaver.  I kunnskapsbanken er jeg webredaktør for områdene oppvekst og utdanning, kultur og fritid og  familie og venner. Jeg er også sekretær for rådgivende faggruppe.
Akkurat nå jobber jeg med et prosjekt som omhandler pasientopplæring for personer med utviklingshemming. Forskning viser at personer med utviklingshemming oftere har helsesvikt enn befolkningen forøvrig, samtidig som de sjeldnere får hjelp med sin helsesvikt. Pasientopplæring ble rettighetsfestet i spesialisthelsetjenesteloven § 3-8 i 2001, og er en av sykehusenes hovedoppgaver på lik linje med blant annet diagnostisering og behandling. Nasjonalt ser vi økt aktivitet når det gjelder pasientopplæring generelt, men vi vet lite om hva som tilbys personer med utviklingshemming samt hvilke effekter slik opplæring har.