Linda Morkemo

Stilling: 
Rådgiver
E-post: 
linda.k.morkemo@ntnu.no
Telefon: 
99245439

Jeg er utdannet sosionom, og har en master i funksjonshemming og samfunn fra NTNU. I tillegg har jeg videreutdanninger i psykiske lidelser og aldersdemens hos personer med utviklingshemming, og aktivitetsvitenskap.

Av tidligere arbeidserfaring har jeg jobbet på sosialkontor, og jeg har flere års erfaring med å jobbe i kommunale bofellesskap for personer med ulike typer utviklingshemming. 

Jeg er ansatt i NAKU i en midlertidig prosjektstilling for å bidra til å gjøre NAKU mer kjent i kommunene, samt bidra til å formidle kunnskap til og fra kommunene. Dette skal gjøres gjennom å arrangere fylkesvise seminarer.