Magne Skjetne

Stilling: 
Representant LUPE, Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende

Vara: Otto Drage.