Ole Petter Askheim

Stilling: 
Leder av fagrådet og professor, Høgskolen i Lillehammer

Vara: Anne-Stine Dolva, Høgskolen i Lillehammer.