Ole Petter Askheim

Stilling: 
Leder av fagrådet og professor, Høgskolen i Innlandet

Vara: Anne-Stine Dolva, Høgskolen i Innlandet.