Fremdrift: %
Avspillingshastighet: 1
Nattmodus
Expand book
Hjelp

Veileder

NAKU

VEILEDER:

Å SKAPE GODE HVERDAGSLIV SAMMEN

2

Å SKAPE GODE HVERDAGSLIV SAMMEN

INNHOLD

3

1. HVORFOR DENNE VEILEDEREN?

Denne veilederen er resultat av arbeidet i prosjektet «Tjenesteutvikling sammen» – et prosjekt der personer med utviklingshemming og personer med kognitiv funksjonsnedsettelse, ansatte i tjenestetilbud og forskere har samarbeidet.

I 2017 fikk prosjektet penger fra Stiftelsen Dam.

I prosjektet ville vi lære mer om hva som skal til for å skape gode hverdagsliv når man mottar tjenester der man bor.

To grupper har jobbet sammen i tre år. En gruppe i Rogaland og en i Trøndelag.

Vi har jobbet med å prøve ut en metode som heter PAAR i dette arbeidet, og har kalt gruppene for PAAR-grupper.

Vi har lært mye av å jobbe som PAAR-grupper, og ønsker at også andre skal kunne jobbe på denne måten. Derfor har vi nå laget denne veilederen, slik at flere kan prøve ut selv.

4

2. TAKK TIL

Trondheimsgruppen:

Birger, Henriette, Lennart, Stian, Marthe, Turid og Aud Elisabeth

Sandnesgruppen:

Andreas, Elisabeth, Gerd Anne, Kenneth, Randi Elisabeth, Thonje, Anita, Laila, og Synne

5

3. OM VEILEDEREN

Dette er en veileder om hvordan man kan samarbeide for å ha et godt hverdagsliv der man bor.

Veilederen er skrevet både til deg som mottar tjenester der andre bor, til deg som jobber der og deg som er leder.

Veilederen gir ideer til hvordan du som mottar hjelp der du bor og du som gir hjelp der andre bor sammen kan skape gode hverdagsliv.

Det å snakke sammen og snakke om hverdagslivet er viktig både for de som bor og de som jobber der andre bor.

Å ha det bra i hverdagen er viktig for helsen og trivselen vår.

Gode tjenester er også viktig for hverdagslivet.

Gode tjenester handler om å få medvirke og få hjelp og støtte til å leve det livet man ønsker.

For å få til gode tjenester må man snakke sammen.

Alle har rett til å medvirke i egen hverdag og i eget tjenestetilbud.

6

Denne veilederen er et eksempel på hvordan man kan få til medvirkning i hverdagslivet ved å snakke sammen og ha en god prat.

Du får tips til hvordan en kan jobbe ved hjelp av en metode som heter PAAR.

PAAR er en metode for å snakke sammen, for å få til medvirkning og få til endringer i tjenestene.

7

4. Om PAAR

PAAR er en metode som er utviklet av psykologen Tony Ghaye (2008).

PAAR metoden kan brukes for å jobbe sammen, og man kan lage PAAR-grupper for eksempel der man bor.

Men hva betyr egentlig PAAR?

Her følger en tabell med 2 kolonner og 4 rader.

Rad 1: P ...står for det engelske ordet participation, som betyr deltakelse, og det å være med å snakke sammen om viktige saker.
Rad 2: A ...står for anerkjennelse. Anerkjennelse betyr at alle som er med føler seg velkommen og får sin stemme hørt i PAAR-gruppa. Å gjøre forskjellige aktiviteter sammen kan hjelpe deltakerne til å føle seg velkommen og til å snakke sammen. I PAAR-gruppa snakker deltakerne om det som er bra i livet. Etter hvert, når en blir bedre kjent kan en lettere snakke om det som ikke er bra.
Rad 3: A ...står for aksjon. I PAAR-gruppa handler aksjon om å støtte hverandre til å få til forandring av noe som ikke er bra i hverdagslivet.
Rad 4: R ...står for refleksjon. Refleksjon betyr å tenke og snakke sammen om det man tenker.

Tabell slutt

8

Her følger en liste med tretten punkter.

 • Vi kan lære mye av hverandre når vi snakker sammen.
 • Det er viktig å snakke om det som kan være vanskelig også.
 • Når vi snakker om det som er vanskelig må vi snakke om hva vi kan gjøre med det.
 • Skal vi forstå hverandre er det viktig å bli kjent.
 • Det er viktig å vite hva som betyr noe for den andre og hva den andre synes er viktig.
 • Det vi har opplevd påvirker hvordan vi forstår det som skjer.
 • Å ha en utviklingshemming kan føre til vansker med å snakke og fortelle til andre.
 • Alle har sin egen måte å snakke på.
 • For noen kan det fungere godt å sette seg ned å snakke sammen.
 • Det kan også være vanskelig å snakke lenge om gangen.
 • Noen ganger kan en snakke sammen når vi gjør noe sammen.
 • For eksempel gå en tur, spille et spill eller se en film sammen.
 • Det gjelder å finne gode måter å snakke sammen på.

Liste slutt

Det er viktig å tenke på dette:

Her følger en liste med tre punkter.

 • Hvordan kan vi snakke sammen på en god måte?
 • Det er viktig å ha nok tid.
 • Det er viktig at telefonen er skrudd av.

Liste slutt

9

5. Å SNAKKE SAMMEN OM HVORDAN MAN VIL HA DET

Å snakke sammen er en viktig del av det å gi eller få gode tjenester.

Det er noe mer enn den hverdagslige praten som inngår i det daglige miljøarbeidet.

Her følger en liste med seks punkter.

Liste slutt

10

6. VIKTIGE TING Å TENKE PÅ FØR DU STARTER (MED PAAR)

Her følger en liste med ti punkter.

Liste slutt

11

7. VIKTIGE TING Å TENKE PÅ NÅR DU STARTER

Her følger en liste med åtte punkter.

Liste slutt

12

8. VIKTIGE TEMA Å SNAKKE OM

Å reflektere handler om å tenke grundig gjennom opplevelser du har – og dele tanker om opplevelsene med andre i PAAR-gruppa.

Ideer til tema kan være:

Her følger en liste med femten punkter.

Liste slutt

13

Her kommer et eksempel på hvordan man kan snakke om et tema: Jobben min.

Her følger en liste med fem punkter.

Liste slutt

Man kan også bruke spørsmål fra Fuel boxen “Gode hverdagsliv” for å starte samtaler.

Her følger en liste med fem punkter.

Liste slutt

14

9. EKSEMPLER PÅ KREATIVE MÅTER Å SNAKKE SAMMEN PÅ

Her følger en liste med seks punkter.

Liste slutt

15

10. DU SOM MOTTAR HJELP DER DU BOR

Du som mottar hjelp i hjemmet ditt har rett til å medvirke og være involvert i egne tjenester.

Her følger en liste med fem punkter.

Liste slutt

HUSK:

DU HAR RETT TIL Å Sl FRA OG Å BLI HØRT. DE SOM JOBBER DER DU BOR SKAL LYTTE TIL DET DU HAR Å Sl.

16

11. DU SOM JOBBER I ANDRES HJEM

Her følger en liste med ti punkter.

Liste slutt

Her følger en liste med elleve punkter.

Liste slutt

17

12. DU SOM ER LEDER FOR TJENESTER I ANDRES HJEM

Du som er leder for tjenester i andres hjem har ansvar for å legge til rette for at det er mulig å ha gode samtaler om eget hverdagsliv der en bor.

Her følger en liste med ni punkter.

Liste slutt

18

TAKK TIL