Abloom filmfestival

Abloom filmfestival 2017. Årets tema – Rollemodeller – er valgt for å fremheve og understreke de mange mulighetene som faktisk finnes for folk med funksjonsnedsettelser. Det finnes flere gode eksempler fra samfunnsliv, politikk og yrkesliv i Norge på at folk med funksjonsnedsettelser lever fullverdige liv og deltar på en lang rekke arenaer på lik linje med andre.
Unge funksjonshemmede i innvandrerfamilier tilhører en samfunnsgruppe som sliter mer enn andre. Mange fullfører ikke en skikkelig utdanning, og faller dermed utenfor. 

Vi vil vise gode filmer som tar opp det å leve med små eller store funksjonsnedsettelser, arrangere seminarer, invitere nasjonale og internasjonale gjester og vi vil arrangere ulike aktiviteter for barn. Det er også ønskelig å få norske filmskapere på banen og inspirere de til å lage gode filmer om det å være funksjonshemmet. Vi ønsker at gode dokumentar-, opplysnings- og spillefilmer om det å leve med nedsatt funksjonsevne, vil bidra til et mer positivt og rettferdig samfunn for alle.

Abloom filmfestival skal fremstå som en spydspiss med hensyn til å bygge bro mellom befolkning og samfunnet ved å løfte fram tema om funksjonshemning.

Les mer om Abloom filmfestival her