17.08 - 19.08Digitalt
ADHD, Autisme og Tourettes syndrom i skolen

Fagfokus arrangerer webinar med tema, ADHD, Autisme og Tourettes syndrom i skolen. 

Beskrivelser om webinaret: 
En fellesnevner for mange av elevene med nevroutviklingsforstyrrelser som ADHD, Tourettes syndrom eller autismespekterforstyrrelser er vansker med skolegangen. I tillegg kan de også ha flere sameksisterende vansker, slik som søvnvansker, språkvansker, angst, lærevansker av ulik art eller tvangstanker og tvangshandlinger. I dette webinaret fokuserer fagfokus både på det som er felles, og det er spesielt for hver enkelt tilstand. 

Du finner mer informasjon her