Aldring og demens hos personer med utviklingshemming

Fakakademiet arrangerer kurs om Aldring og demens hos personer med utviklingshemming. Kurset vil ha hovedfokus på behandling av demens hos personer med psykisk utviklingshemning.

Formål: Kurset skal bidra til økt kompetanse hos tjenesteytere og økt kvalitet i tjenesteutøvelse overfor personer med utviklingshemming. Kurset vil kunne gi en grunnforståelse i forhold til aldring og demens samt hvordan konkret behandle hverdagslige utfordringer, vanskelig adferd og tiltak for å bedre livskvaliteten for brukerne.

Tid: 10. oktober kl. 09.00 - 15.30

Sted: Scandic Hell Sandfærhus 22, 7500 Stjørdal

Informasjon og påmelding