2.06 - 2.06Digitalt
Atferd som utfordrer – frustrasjon, sinne og aggresjon

Arbeid og Inkludering arrangerer kurs med tema, Atferd som utfordrer – frustrasjon, sinne og aggresjon. 

Dette er et praktisk kurs som gir økt kompetanse til å yte godt faglig arbeid gjennom analyse av atferd og strukturert tilrettelegging. Du får konkrete analytiske redskaper som bør tas hensyn til i arbeidslivet.

Formål med kurset: 

  • Felles forståelse av atferd, frustrasjon, sinne og aggresjon
  • Bevissthet omkring atferdens funksjon
  • Bevissthet om hvordan vi og omgivelsene påvirker atferden og hvordan vi kan bidra til positiv utvikling
  • Noen redskaper til arbeidslederne

Mer informasjon her