Barn med atferd som utfordrer - sinne og aggresjon

Fagakademiet arrangerer kurs i tema; Barn med atferd som utfordrer - sinne og aggresjon. 

De fleste utfordringer har sitt motstykke i et tilsvarende sett av muligheter. Hvordan forstå, tolke og analysere atferd som sinne og aggresjon – hva er medvirkende faktor til opprettholdelse av slik atferd? Hvordan kan du lykkes i vurdering og gjennomføring av alternativ tiltaksutforming?

Proaktive strategier er tiltak som virker forebyggende. Om de iverksettes planmessig kan sannsynligheten for forekomsten av utfordrende atferd reduseres før problemet er blitt for stort.

Målgruppe: Alle som arbeider med barn og unge innenfor barnehage, skole, barnevern og PPT. Foresatte/omsorgspersoner vil også ha godt utbytte av dette kurset.

Tid: 23. januar 2020 

Sted: Fagforbundet Hordaland, Aasegården Vestre Strømkai 7, 6. etg, Bergen

Informasjon og påmelding her