Barn og unge med komplekse sansetap

Frambu i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser  arrangerer fagkurs med tema; Barn og unge med komplekse sansetap - tilrettelegging for deltagelse i et sansestimulerende miljø

Målgruppe: Ansatte i barnehage, grunnskole og avlastning, samt andre relevante tjenesteytere som jobber med barn og unge med komplekse sansetap. Pårørende kan også delta.

Tid: 8. mai 2019

Sted: Frambu, eller deltagelse via videokonferanse 

Informasjon og påmelding