Basiskurs - aldring hos personer med utviklingshemning

Aldring og helse inviterer til basiskurs om aldring hos personer med utviklingshemming i Sarpsborg.

Basiskurset er et praktisk kurs som primært er rettet mot personell som arbeider i kommunehelsetjenesten med voksne og eldre personer med utviklingshemning. Kurset gir grunnleggende kunnskap om aldring og aldringsprosessen hos personer med utviklingshemning. Det fokuseres på sykdommer som oftere forekommer i voksen alder som for eksempel demens, kreft og psykiske lidelser. Miljøarbeid, utfordrende atferd, identitet og selvbestemmelse, helseforebyggende og helsefremmende arbeid samt avgang fra yrkeslivet blir også berørt. Kurset har et gjennomgående fokus på etikk, lover og forskrifter som regulerer tjenestene.

For påmelding, se nettsidene til Aldring og helse.