Bosetting av flyktninger med nedsatt funksjonsevne. Hvem bryr seg?

Velkommen til seminar om bosetting av flyktninger med nedsatt funksjonsevne. Vi i Abloom har jobbet med denne gruppen i flere år og ønsker å samle mennesker med kompetanse, erfaring og engasjement denne dagen. For oss er bosetting av denne gruppen flyktninger noe av det vi må kreve at det satses mer på - og det raskt og presist. Gjennom vår veiledningstjeneste har vi fått god kjennskap til målgruppen - mennesker som vil og kan være aktive, men som blir sittende på mottak og vente. Sånn kan vi ikke ha det, sånn vil vi ikke ha det. 

 Målet for seminaret: Bevisstgjøring, ansvarliggjøring av kommunen i å ivareta kompetanseheving gjennom lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Det overordnede målet er å synliggjøre og løfte frem personer med nedsatt funksjonsevne.

Målgruppen: Alle med særlig fokus på Fagfolk innen Oslo kommune, IMDI, boligkontor, Husbanken, introduksjonsprogram, media, politikere og individer med funksjonsnedsettelse.

Seminaret varer i fire timer (10-14) og skal fokusere på:

- Synliggjøring av behovene til personer med nedsatt funksjonsevne

- Sette fokus på flyktninger nedsatt funksjonsevne og deres botilbud

- Inkludering (på flere plan)

- Økt samfunnsbevissthet

- Mer involvering av offentlige og kommunale instanser

- Følge opp FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Sted: Markveien 57, 0550 Oslo

Tid: 10.00-14.00

Informasjon og påmelding finner du på denne siden