BRUKER og ETAT møtes 2018

Fylkesmannen i Trøndelag arrangerer konferansen BRUKER og ETAT møtes med tema teknologisk utvikling i offentlig sektor. Hva vil det si for deg og meg? Offentlig sektor blir stadig mer digitalisert, er det til det bedre for oss som brukere av offentlige tjenester? Har dette noe å si for kommunikasjonen mellom brukerne og tjenesteyterne?

Tid: 25. oktober 2018

Sted: Stiklestad Nasjonale kultursenter, Verdal 

Informasjon og påmelding