Bruker og etat møtes 2019

Fylkesmannen i Trøndelag, Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Trøndelag, Helse Nord-Trøndelag HF, NAV Trøndelag og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) i Trøndelag arrangerer fagdag "Bruker og etat møtes" som er en felles arena mellom interesseorganisasjoner og offentlige etater. 

Tid: 19. september 2019 kl. 09.00 - 15.15

Sted: Stiklestad Nasjonale kultursenter, Verdal 

Informasjon og påmelding her