Brukermedvirkning på 60 minutter

Frambu inviterer til webinar om brukermedvirkning

Tid: Tirsdag 27. oktober 2020 fra klokken 11.00 til 12.00.

Sted: Digitalt 

Informasjon her