Elever med Noonans syndrom i grunnskolen

Frambu arrangerer kurs om elever med Noonans syndrom i grunnskolen. For dere som ikke har anledning til å reise til Frambu, tilbys det deltakelse på fagkurs via videokonferanse eller strømming.

Målgruppe: Ansatte i grunnskolen, og andre relevante tjenesteytere i kommunen, som jobber med barn med Noonans syndrom. Pårørende kan også delta.

Mål for kurset: Å styrke deltakernes kunnskap om Noonans syndrom, hvilke konsekvenser diagnosen kan ha for læring og utvikling og mulige tilretteleggingstiltak i grunnskolen.

Tid: 22. oktober 2019

Informasjon og påmelding her