Epilepsi, utviklingshemming og autisme

Oslo Universitetssykehus arrangerer kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell. Blant temaene på kurset er: epilepsi, anfallsklassifisering, tjenester og ytelser, utviklingshemming, autisme og hverdagsvansker, behandling, case om barn med utviklingshemming og autisme, epilepsisyndromer hos personer med utviklingshemming, skadeforebygging, nevrokognitiv fungering, legemidler og dietter.

Målgruppe: Personell med 3-årig høgskoleutdanning som arbeider i rehabiliterings-, pleie- og omsorgstjenesten eller skolehelsetjenesten. Åpent for andre interesserte.

Tid: 7. - 8. mars 2019

Sted: Spesialsykehuset for epilepsi, undervisingspaviljongen (bygg D1) G.F. Henriksens vei 98, Sandvika

Informasjon og påmelding