Ernæring for voksne med sjeldne diagnoser og utviklingshemming

Frambu arrangerer kurs med tema; Ernæring for voksne med sjeldne diagnoser og utviklingshemming. Mål for kurset er å øke deltagernes kunnskap om god ernæringspraksis i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Målgruppe: Tjenesteytere til personer med aktuelle diagnoser over 18 år som bor i bofellesskap eller eget hjem med bistand.

Tid: 24. oktober 2019

Sted: Frambu, eller deltagelse via videokonferanse

Informasjon og påmelding