Ett skritt foran- Tegn som støtte til kommunikasjon og språkutvikling

Kursrekken omfatter teori om språkutvikling og utviklingsstøttende kommunikasjon, undervisning og praktiske øvinger med tegn. På "Ett skritt foran 3" bygger vi ut ordforrådet og øver oss på å avlese og sette tegn til alle ord i setningen (3-ords setninger). Vi fokuserer på barnet som er på vei mot det tidligste nivået i sin grammatiske utvikling. Vi tar utgangspunkt i temaer som er knyttet til skole, men som også kan overføres på andre arenaer. Innholdet og pedagogikken er innenfor rammen av karlstadmodellens tanker om språk og kommunikasjon.

Tid: 14.september 2017

Sted: Statped sørøst, Kristiansand, gimlemoen 19, 4630 Kristiansand.

Informasjon om kurset finner du her