30.08 - 30.08Digitalt
Föräldraskap vid kognitiva svårigheter

Webbinariet tar avstamp i en föreläsningsserie som är inspelad av SUF-Kunskapscentrum. Föreläsningsserien är kapitelindelad och i webbinariet visas ett kapitel ur serien varvat med föreläsning, diskussion och utrymme för frågor. Deltagarna får sedan tillgång till den digitala föreläsningsserien i sin helhet.

Webbinariet ger konkreta redskap för yrkesverksamma när det gäller stöd och bemötande för förälder som har NPF, intellektuell funktionsnedsättning, förvärvad hjärnskada eller andra kognitiva svårigheter som påverkar deras föräldraförmåga.

Du finner mer informasjon her.