Fagdag, innen fagfeltene rehabilitering/habilitering

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder inviterer til fagdag som rettes mot kommunenes koordinerende enhet (KE) og arbeid med individuell plan (IP).

Målgruppe: KE, koordinatorer og andre som arbeider med IP og koordinering av tjenestene for brukere med IP (Nav, Barnevern)

Tid: 29. januar 2019

Sted: Scandic Hotell Sørlandet, Sørlandsparken

Informasjon og påmelding