Fagdag om pasient og brukerrettighetsloven kap. 4A

Fylkesmannen i Trøndelag i samarbeid med Utviklingssenter i Trøndelag  inviterer til opplæring i pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A.

Tid: 25. mars

Sted: Statens hus Trondheim 

Informajson og påmelding her