Fagkonferanse om mennesker med utviklingshemming

28. november arrangerer Fylkesmannen i Sør-Trøndelag konferanse om mennesker med utviklingshemming. Konferansen er i samarbeid med NAKU. 

Temaet for dagen blir faglig forsvarlige og individuelle tjenester, og funn fra landsomfattende tilsyn.

Konferansen er gratis og blir arrangert ved Thon Hotell Prinsen i Trondeheim klokken 08:30 - 15:30.

Informasjon om fagdagen og påmeldingsskjema finner du på Fylkesamnnens hjemmesider.