Fagleg og etisk forsvarlege tenester til mennesker med utviklingshemming

Fylkesmannen i Rogaland, Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Rogaland arrangerer konferanse knytet til tenester til menneske med utviklingshemming. 

Tid: 17. september kl. 09.15 - 16.00

Sted: Stokka Forum, Adjunkt Hauglandsgate 50, 4022 Stavanger

Informasjon og påmelding her