Fagsamling: Mer mestring

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester  (USHT) i Trøndelag i samarbeid med NAKU arrangerer fagsamling; Mer mestring. Blant temaene denne dagen er, Personer med utviklingshemming sin mulighet for mestring, Selvbestemmelse og selvhevdelse; Slik vil jeg ha det! Hva er utviklingshemmende og utviklingsfremmende? 

Tid: 30. august 2018 kl. 09.30 - 16.00

Målgruppe: Alle ansatte i kommunene som arbeider for mennesker med utviklingshemming, og deres ledere

Sted: Øysteinsgate 1, 7650 Verdal 

Mer om arrangementet her