Fagtor 2019 - Statped Vest

Fagtorget 2019 er ein regional konferanse for PPT-tilsette i vestlandsregionen. 

Tid: 28.08.2019 kl. 10 - 16 og 29.08.2019 kl. 09 - 15

Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen 5, 5003 Bergen

Informasjon og påmelding