Fagtorg 2018 for PP-tjenesten, skoleeier og barnehagemyndighet i Midt - Norge

Det spesialpedagogiske feltet er i endring - hvordan skal vi lykkes bedre med å inkludere barn og unge med særskilte behov i fellesskapet og gi dem godt læringsutbytte? Fagtorg arrangeres i et samarbeid mellom PP-tjenestene i Midt - Norge, Fylkesmannen i Trøndelag og Statped midt. 

Dato: 28. - 29. august 2018. 

Målgruppe: Rådgivere og ledere i PP-tjenesten, skoleeiere og barnehagemundighet

Sted: Scandic Hell, Stjørdal 7517 Hell, Trondheim 

Pris: 1000,- kr pr.dag inkludert lunsj, festmiddag kr. 500,- 

Mer informasjon om kurset og påmelding her