Fra ungdom til voksen med en sjelden diagnose og moderat eller alvorlig utviklingshemming

Målgruppe for fagkurset er fagpersoner og tjenesteytere rundt ungdom og unge voksne med en av diagnosene og moderat til alvorlig utviklingshemning. Pårørende kan også delta. Kursets målsetning:
Å gi deltakerne økt kunnskap om hvordan de kan tilrettelegge for gode tjenester for voksne med en sjelden diagnose som innebærer moderat til alvorlig utviklingshemning. Vi vil motivere deltakerne til å satse på tjenester som i utforming fører til at hver enkelt person kan leve et aktivt liv.

Direkteoverføring via videokonferanse og strømming: Har du ikke mulighet til å delta på Frambu? 
Vi tilbyr overføring av fagkurset via videokonferanse og strømming også. Slik overføring koster ingenting.
Deltar du på videokonferanse, kan du stille spørsmål og få kursbevis (ved deltakelse på hele kurset). 

Informasjon om påmelding og program finner du her