6.03 - 6.03Digitalt

Mennesker med utviklingshemming i alle aldre har en økt risiko for å utvikle fysiske lidelser og plager. Mennesker med utviklingshemming kan ha vansker med å sette ord på det de opplever. Kurset omfatter hvordan vanlige fysiske lidelser og plager kan oppdages, hvilke oppgaver som forventes av kommunale tjenesteytere, samt hvordan samarbeide med familiene på en god måte.

Du finner mer informasjon ved å trykke på denne lenken.