Håndtering ved mistanke om seksuelle overgrep mot voksne med utviklingshemming

Mennesker med utviklingshemming utgjør en særlig risikogruppe knyttet til seksuelle overgrep. På tross av dette er det få overgrepssaker som blir anmeldt. Vi som arrangerer konferansen har erfart at dette er saker som er utfordrende å identifisere, stå i og håndtere.

Bufdir har utarbeidet retningslinjer håndtering av seksuelle overgrep mot voksne med utviklingshemming Disse retningslinjene retter seg primært til deg som arbeider med voksne personer med utviklingshemming. Retningslinjene er også aktuelle for fagpersoner og studenter på helse- og sosialfaglige linjer.
https://www.bufdir.no/Nedsatt_funksjonsevne/Retningslinjer_seksuelle_overgrep_utviklingshemmede/

Konferansen er et samarbeid mellom Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Politiet/Statens barnehus, Seksjon for spesialisert habilitering, Sunnmøre
og Seksjon for spesialisert habilitering Nordmøre og Romsdal.

Sted: Quality Hotel Alexandra i Molde. 
Tid: 09:00 - 16:30

For mer informasjon, program for dagen og påmelding -  gå inn på www.deltager.no.
Deltakere fra Helse Møre og Romsdal melder seg på via Læringsportalen HMR.