Helsekonferansen 2018

Temaene for Helsekonferansen 2018 er:

  • Kvalitetsreformen «Leve hele livet»
  • Personer med utviklingshemming
  • Psykisk helse og rus
  • Velferdsteknologi og innovasjon

Vi har invitert engasjerte fagfolk fra tjenestene, mennesker med bruker- og pårørendeerfaring, ledere i kommuner og sykehus og forskere fra hele landet til å dele sin kunnskap og erfaring. Helsekonferansen er helseminister Bent Høie og eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsens konferanse. Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet samarbeider om arrangementet.

Konferansen har plass til 750 deltakere.
Meld deg på i god tid – det blir fort fullt.

Program for konferansen finner du her

Skjema for påmelding finner du her