31.05 - 31.05Digitalt
Hvordan differensiere mellom utviklingshemming og psykisk lidelse?

Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse arrangerer webinar hver tirsdag. 

Tema tirsdag 31. mai er, Hvordan differensiere mellom utviklingshemming og psykisk lidelse?

Mer informasjon her.