Hvordan forebygge, oppdage og håndtere seksuelle overgrep mot barn?

Fagakademiet arrangerer konferanse i tema; Hvordan forebygge, oppdage og håndtere seksuelle overgrep mot barn? Dagskonferanse for alle som jobber med barn. 

Formål: Alle barn har rett til beskyttelse mot overgrep. Å gi barn kunnskap om kropp, seksualitet og overgrep, og trygge voksne som de kan snakke med, er helt nødvendig for å forebygge overgrep. Når barn lærer om egen kropp, hva som er lov og ikke lov, kan barna settes i stand til å si ifra og oppsøke trygge voksne ved behov. Når det er grunn til å tro at barn blir utsatt for overgrep i hjemmet eller utsatt for andre former for alvorlig omsorgssvikt, skal du melde om dette til barnevernet. Konferansen gir deg økt kunnskap og trygghet i arbeid med å forebygge, oppdage og håndtere overgrep mot barn!

Målgruppe: Ansatte i barnehage, barneskole, helsestasjon, skolehelsetjeneste, fritidsordninger, idrett

Tid: 28. april 2020 kl. 09.30 - 15.30

Sted: Thon Polar hotell Grønnegata 45, 9008 Tromsø

Informasjon og påmelding i denne lenken