Hvordan jobber Habiliteringstjenesten

I samarbeid med Trøndelagsløftet inviterer Statsforvalteren i Trøndelag til webinar med tema - Hvordan jobber Habiliteringstjenesten og hvordan samarbeider de med kommunene

Tid: 19.01.2021 kl. 08.30 - 09.30

Sted: Digitalt 

Mer informasjon her